?nternetten Radyo dinlemek..

?nternetten Radyo dinlemek..

Radyonudinle.com nas?l do?du?

Radyo nesillerdir,geli?en teknlojiye ra?men,asla popülerli?ini yitirmedi.Teknolojinin geli?mesi,Radyoyu sadece dinlememize arac? olan kutuyu yani radyo al?c?lar?n? devreden ç?kartt?.

Art?k radyolar,internet ortam?nda yay?n yapmaya ba?lad?lar,Birçok radyoyu internet üzerinden dinlemek mümkün.Özellikle radyonudinle.com gibi siteler üzerinden,Ülkemiz genelinde yay?n yapan birçok radyoya kesintisiz,güvenli ve çok kolay bir ?ekilde ula??labiliyor.

Radyonudinle.com nerelerde dinlenebilir?

Radyonudinle.com internet eri?imi olan her yerden,bilgisayar,notebook,tablet,ak?ll? telefon vb gibi internete ba?lanabilen bütün cihazlardan dinlenebilir.

Radyonudinle.com nekadar internet harcar?

Radyonudinle.com üzerinden radyo yay?n? dinlemek,tahmini ortalama saatte 50 mb internet harcar,?nternet harcamas?,operatörünüzün ücretlendirme periyoduna göre farkl?l?klar gösterebilir.

Radyonudinle.com hangi tarayicilarda çalisir?

Radyonudinle.com hemen hemen bütün internet taray?c?lar?nda çal???r.Baz? taray?c?larda yay?n?n yüklenmesi 20 saniye kadar sürebilir.

turkçe

Bu içerik Script Hakkında kategorisine eklenmiştir.

Yorumlar

Yorum Yok..

Hemen bir tane yorum eklemeye ne dersin ?

Yorumlar